Áporka

KISKUNLACHÁZA-ÁPORKA ÓVODA

Áporkai Tagóvoda: 2338 Áporka Petőfi u. 20.

Mobil: 06 20 569 70 34

Email: aporka@lachaziovi.hu

Csoportok száma: 2 csoport

Tagóvodavezető: Ribinszki Szilvia

2000. augusztus 7. óta társulás formájában működik óvodánk, a kiskunlacházi óvodákkal együtt. Óvodánk 2 csoportszobával rendelkezik. A két csoport gyermekeinek egy közös öltöző és egy közös mosdó áll a rendelkezésére.
Az épületben van még egy melegítő konyha, egy felnőtt öltöző, egy raktár és egy iroda helység.
Személyi feltételeink: a 2 csoportba járó gyermekekkel 4 óvodapedagógus, 2 dajka és 1 konyhai alkalmazott foglalkozik.

Nevelőközösségünk nevelési célja, hogy biztonságos, derűs légkörben, egyéni képességeknek megfelelően fejlesszük a gyermekeket életkoruknak legmegfelelőbb eszközökkel és játékokkal.

Emellett konkrét célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni. Tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást elfogadóak.

Pedagógiai Programunk megvalósításához sok segítséget kapunk a szülőktől, az óvoda környékén élő emberektől. Szüretelni, diót verni, kukoricát törni, állatokat természetes környezetükben megfigyelni járunk családokhoz. A mezei, kerti munkák bemutatásánál is szívesen segítenek bennünket, hogy a gyermekeink minél több és szélesebb körű ismeretet szerezzenek.
A falu hagyományos ünnepein is részt veszünk.