Bemutatkozás

Intézményünk bemutatása

Pest megye déli részén Budapesttől 40 km-re elterülő nagyközség Kiskunlacháza.
Az intézmény három óvodai épületben található.

Székhely óvoda: 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Telephely óvoda: 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 6/a.

Tagóvoda: 2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

 

Alapelveink:

Olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben gyermeket megbecsülés, szeretet övezi, személyiségét elfogadják, tiszteletben tartják.

Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.

Az óvodapedagógus azonosulási minta a gyermekek közösségi életének irányítója, aki maga is benne él a gyermek közösségében.

 

Gyermekképünk:

Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag a településhez kötődő, környezetben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő.

 

Hagyományápolás:

Szüreti felvonulás a nagycsoportosok közreműködésével a Művelődési Központ szervezésében.

Nemzeti ünnep: március 15.

Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozóján való részvétel.

Délutáni fakultatív foglalkozások keretében Néptánc ovis csoport szervezése érdeklődő gyermekek részére.

 

Hagyományrendszerünk, hagyományaink:

Hagyományaink az óvodai élet mindennapjaiból kiemelkednek. Ünnepeink külsőségeinkben és tartalmukban olyan visszatérő élményeket jelenthetnek a gyermekeinknek, amelyek erősítik közösségi érzésüket, s életre szóló élményt, adnak.

Az ünnepekre való készülődés a gyerekekkel közös tevékenység, melyben együtt tervezzük, készítjük a hagyományokat idéző jelképeket. Így tesszük örömtelivé a várakozást.

Ünnepek ápolása az óvodában: a gyermek életének jeles napjai, születésnap, névnap.

Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Búcsúzás.

Környezetvédelmi napok: Állatok napja, Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja.

Családi Napok: APÁK Napja (Peregi tagóvoda), JUNIÁLIS (Székhely és telephely óvoda)

 

Integráció:

Intézményünk integrációs nevelést folytat a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően. Főleg beszédfogyatékos gyermekek fejlesztését tudja vállalni óvodánk.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, arra alkalmasságát az illetékes szakértői bizottság állapítja meg. Erről szakértői véleményt ad, s ennek birtokában, az óvodai nevelésben a gyermek elhelyezhető. Gyógypedagógus kollégánk foglalkozik, fejleszti a szakvéleményben meghatározott időkeretnek megfelelően a gyermekeket.

 

Az óvoda és a család kapcsolata:

Óvodánk folytatja és kiegészíti a családi nevelést úgy, hogy a családok nevelési szokásait megismerjük.

Az intézményünkben folyó nevelés csak akkor lehet eredményes, ha a családokkal összhangot tud teremteni. Így alakulhat ki az óvoda és a család között a gyermekek fejlődése érdekében kölcsönös kapcsolat.

A családokkal való kapcsolattartás formái az eredményes együttműködés érdekében:

- nyílt nap az érdeklődő szülők számára,

- beíratás – személyes kapcsolatfelvétel a szülővel, és a gyermekkel,

- szülős beszoktatás, fokozatos befogadás,

- a szülők részvétele az óvodai életbe, előzetes megbeszélések alapján,

- a szülőket a szülői képviselők képviselik.

 

Személyi feltételekről:

Óvodapedagógusaink főiskolával, szakirányú továbbképzéssel és több éves tapasztalattal rendelkeznek. Nevelőmunkánkat logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segíti folyamatosan. Óvodánkban a gyermekek fejlődését gyermekorvos, védőnők ellenőrzik és kísérik figyelemmel.