Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak, valamint a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) rendelkezései az irányadók. A Kinevezés határozatlan idejű, három hónap próbaidővel.

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus diploma

Elvárt kompetenciák: Hivatástudat, kommunikációs készség, magas szintű szakmai tudás, gyermekszeretet, munkafegyelem,

Előnyt jelentő kompetenciák: Innovációra való nyitottság, kommunikációs készség, együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, oklevél másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (elfogadott az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása az elbírálásig.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orosné Dávid Ildikó nyújt, a 06 20 4229881 -os telefonszámon vagy ovodavezeto [at] lachaziovi.hu e-mail címen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton:

Kiskunlacháza Dobó Sándor Óvoda címére történő megküldésével:

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty utca 3.

Elektronikus úton:

Orosné Dávid Ildikó részére, ovodavezeto [at] lachaziovi.hu

Személyesen:

Orosné Dávid Ildikó, 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty utca 3.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.

Megosztás