INGYENES ÓVODAI ÉTKEZÉSRŐL

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdésének a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó, 2015. szeptember 1. napjától hatályos szabályai alapján az óvodai ingyenes étkezéshez szükséges szülői nyilatkozat csak az átadást követő naptól biztosít ingyenességet, ezért fontos, hogy lehetőleg augusztus 31-ig juttassák el az óvodába a kitöltött nyilatkozatot.
Nyilatkozat: 328/2011(XII.29) Kormány Rendelet 6. számú mellékletében található.
Oldalunkról a dokumentumok menü alatti Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (100kB) hivatkozásról tölthető le.