Pályázati felhívás óvodai dajka munkakör betöltésére

Kiskunlacháza-Áporka Óvoda „a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Kiskunlacháza-Áporka Óvoda 
óvodai dajka
munkakör betöltésére.
 
A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  (3 hónapos próbaidővel)
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógus segítő társaként közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.
 
Pályázati feltételek:
- Dajka szakképzettség
 
Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önálló munkavégzés
- Felelősségtudat
- Együttműködési készség
- Csapatmunka
- Kreativitás
- Tolerancia
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek)
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek)
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. március 16. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 23.
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Kiskunlacháza-Áporka Óvoda címére történő megküldésével (2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot:     /2015., valamint a munkakör megnevezését: dajka.
 
A pályázat elbírálásának módja: A kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban mindenben megfelelő pályázókat hívja be.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 12.
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
- Kiskunlacháza-Áporka Óvoda honlapja
- A Mi Újságunk Kiskunlacháza Önkormányzatának Lapja
 
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: 
Orosné Dávid Ildikó
 intézményvezető/igazgató
Tel: 06 20 422 98 81
E-mail: ovodavezeto [at] lachaziovi.hu