PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Kiskunlacháza-Áporka Óvoda
 „a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
 pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott és határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Kiskunlacháza-Áporka Óvoda

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség
 • Egy idegen nyelvből középfokú általános nyelvvizsga
 • Alap szintű internetes alkalmazások

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló munkavégzés
 • Felelősségtudat
 • Együttműködési készség
 • Csapatmunka
 • Kreativitás
 • Tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. június 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), zárt borítékban kérjük benyújtani, személyesen vagy postai úton az alábbi címre:
Kiskunlacháza-Áporka Óvoda
2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SZI1/448-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton a pályázatnak az intézményvezető e-mail címére történő megküldésével.
E-mail cím: ovodavezeto [at] lachaziovi.hu

A pályázat elbírálásának módja:

A kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban mindenben megfelelő pályázókat hívja be.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
 • Kiskunlacháza-Áporka Óvoda honlapja

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Orosné Dávid Ildikó
intézményvezető/igazgató
Tel: +36 (20) 422 9881
E-mail: ovodavezeto [at] lachaziovi.hu