Pedagógiai asszisztens

A Dobó Sándor Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak, valamint a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) rendelkezései az irányadók. A Kinevezés határozatlan idejű, három hónap próbaidővel.

Pályázati feltételek: Érettségi és pedagógiai asszisztens végzettség

Elvárt kompetenciák: Hivatástudat, kommunikációs készség, magas szintű szakmai tudás, gyermekszeretet, munkafegyelem.

Előnyt jelentő kompetenciák: Innovációra való nyitottság, kommunikációs készség, együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, tanúsítvány másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (elfogadott az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása az elbírálásig.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 28.

A munkakör legkorábban 2020. február 3. tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orosné Dávid Ildikó nyújt, a 06 20 4229881 -os telefonszámon vagy ovodavezeto [at] lachaziovi.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton:

Kiskunlacháza Dobó Sándor Óvoda címére történő megküldésével:

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty utca 3.

Elektronikus úton:

Orosné Dávid Ildikó részére, ovodavezeto [at] lachaziovi.hu

Személyesen:

Orosné Dávid Ildikó, 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty utca 3.

Megosztás