Belső Pályázat Vezető helyettesi beosztás ellátására

A DOBÓ SÁNDOR ÓVODA vezetője
belső pályázatot ír ki a
Dobó Sándor Óvoda

Búzavirág Óvodájának (telephely óvoda)

vezető helyettesi (magasabb vezető)
beosztásának ellátására

A beosztásra a Dobó Sándor Óvoda határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógusok pályázathatnak.

Vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01.-2026.07.31-ig szól

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagintézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.
Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat.

Illetmény:
A”közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
  • Pedagógus szakvizsga  /meglévő vagy folyamatban lévő/,
  • Szakmai tapasztalat (óvodapedagógusi) – legalább 4 éves,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Közoktatás vezetői szakvizsga

A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz,
  • Motivációs levél
  • Önreflexió
  • A megpályázott telephely óvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció, pedagógiai és vezetői program.

Formai elvárások:

            TIMES NEW ROMAN 12 betűtípus 1,5 sortávolság

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot elektronikusan, pdf formátumban, a pályázati kiírásban szereplő minden tartalmi elemre kiterjedően, az ovodavezeto [at] lachaziovi.hu () e-mail címre 2021. január 25-ig kérem megküldeni.
  • Az üzenet tárgyában kérem feltüntetni: „Vezető helyettesi pályázat”.

További tájékoztatás Orosné Dávid Ildikótól a DOBÓ SÁNDOR ÓVODA intézményvezetőjétől, az alábbi elérhetőségen:

E-mail: ovodavezeto [at] lachaziovi.hu ()

Telefon: +36 20 422 98 81

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 31.

 

Kiskunlacháza, 2021. január 6.

Orosné Dávid Ildikó

Intézményvezető

Épület
Csoport
Kép
Megosztás