Pályázat dajka munkakör betöltésére

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás intézményei

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógus segítő társaként közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • Dajka szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű önálló munkavégzés

- Felelősségtudat

- Együttműködési készség

- Csapatmunka

- Kreativitás

- Tolerancia

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz

- szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata

- egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv

- erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betöltésének időpontja: 2012. augusztus 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), zárt borítékban kérjük benyújtani, személyesen vagy postai úton az alábbi címre:

Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 1.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot:     /2012., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

 

A pályázat elbírálásának módja: A kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban mindenben megfelelő pályázókat hívja be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

- Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás honlapja

- A Mi Újságunk Kiskunlacháza Önkormányzatának Lapja

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Orosné Dávid Ildikó óvodavezető

Tel: 06 20 422 98 81

E-mail: ovodavezeto [at] lachaziovi.hu

Részletes pályázati kiírás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=wa7d2i17a7