Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás  –

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás intézményei

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

-          Főiskola, óvodapedagógusi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Előnyt élveznek az intézmény, szerződéssel alkalmazott óvodapedagógusai

- Kompetencia alapú óvodai nevelésben szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret

- Társalgási szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű önálló munkavégzés

- Felelősségtudat

- Együttműködési készség

- Csapatmunka

- Kreativitás

- Tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek

- egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv

- erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja: 2011. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 15 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), zárt borítékban kérjük benyújtani, személyesen vagy postai úton az alábbi címre:

Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 1.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának módja: A kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban mindenben megfelelő pályázókat hívja be.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatról a nevelőtestület számára biztosított véleményezési határidőt követő 15 nap után.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

- Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás honlapja

- A Mi Újságunk Kiskunlacháza Önkormányzatának Lapja

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Orosné Dávid Ildikó óvodavezető

Tel: 06 20 422 98 81

E-mail: ovodavezeto [at] lachaziovi.hu