Jön az ősz

Kányádi Sándor

Jön már az ismerős
százlábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz,
kruplit ás, szüretel..
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja , kurtírja
a hosszú napokat.

avar