3 hetet meghaladó projekt

A kompetencia alapú nevelés a nevelési programok, újszerű technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszer alkalmazása.


(kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, stb.)

A 2009-2010-es tanévben egy három hetet meghaladó projekt („Víz, víz, tiszta víz”) és egy témahét (Madarak) megszervezése történt.

 A projekt címe

"Víz, víz, tiszta víz"

A projekt készítői

Horákné Vida Krisztina
Bakóné Tóth Ildikó

A projektben résztvevők

Gyermekek (Kiskacsa és Maci csoport 26+25fő

Óvodapedagógusok (4 fő óvónő)

Technikai dolgozók (2 fő dajka)

A projekt célja


A gyermekek környezettudatos magatartásának alakítása, fejlesztése

Alapvető környezet, és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés

a projekt résztvevőinek a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának alakítása, felelősségérzetük fejlesztése.

A projekt helyszínei

Óvoda csoportszobái

Udvar

Mosdóhelyiség

Duna-part

A projekt feladata, részcélok

-A közvetlen környezetünk rendjének, és tisztaságának fenntartása, óvása.

-Egyszerű cselekedetekkel jobbá, fenntarthatóbbá változtatni a körülöttünk lévő világot.

-Az óvodás korosztály számára érthető, befogadható, játékos módon való téma megközelítés.

-Ismeretek bővítése (pl. emberek, állatok, növények fenntartható életéhez nélkülözhetetlen elem a víz).

-Vizek tisztaságának óvására nevelés.

-A víz mértékletes, takarékos felhasználására ösztönzés.

-Értelmi képességek fejlesztése a projekt tevékenységtartalmaival, a gyerekek ismereteinek bővítése a vízről, a természetvédelem szükségességéről, szókincsgyarapítás, amely segíti az anyanyelvi fejlődést.

-A gyerekek környezettudatos beállítódásának fejlesztése.

-A környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos szokások, tevékenységek megismertetése és sajátíttatása, melyek jól hasznosíthatók a gyerekek mindennapi életében is.

-A gyerekek figyelmének felhívása az emberi környezetkárosítás következményeire (állatok, növények életterének és az ivóvíznek az elszennyeződése.

-Különböző nevelési területeken a tevékenységekben a víz-témakör elemeinek megjelenítése (mese-vers, dalok, énekes játék, zenehallgatás, vizuális nevelés, mozgás), így érzelmileg is közel kerül a gyerekekhez a víz élővilágának, vizek tisztaságának védelme.

Tervezés

-A kétheti tervezett tevékenységek szervesen beépülnek az óvodai kompetencia alapú tartalmakba, érvényesítve a differenciált fejlesztő hatásokat.

-A választott témák illeszkednek a „Víz modulhoz”

-A modul tématerv- javaslatait egyéni ötletekkel is kiegészítjük, figyelembe véve a helyi adottságainkat.

A projekt várható eredményei

-A pozitív élmények megerősítésével a projekt fenntarthatóságának biztosítása.

-A gyermekek nagyon aktívan, motiváltan vegyenek  részt a tevékenységekben, amit az újszerű, tevékenykedtető, tapasztalatszerzésre épülő kísérletezések, izgalmas játékok, tevékenységek, megfigyelések biztosítanak.

-A siker érdekében, a játék fejlődik, a gyerekek képesek lesznek együttműködni, alkalmazkodni egymáshoz.

- Nagyon sok új ismeretre tesznek szert, fejlődik környezetükhöz való pozitív viszonyuk, felelősségük, környezettudatos gondolkodásuk.

A projekt értékelése

-Az ellenőrzés értékelés folyamatos dokumentálása a „Képesség fejlesztések” táblázatokban történt, képességekre, és gyerekekre lebontva, minden kétheti tevékenység tervhez csatolva.

-A kiemelkedő megfigyeléseket, tapasztalatokat a csoportnaplóban is dokumentáltuk.

-A gyermekek értékelése a tevékenységek során a pozitív visszacsatolás, megerősítés, dicséret, differenciált segítségadás, és fejlesztés formájában történt.

-Az egyes tevékenységek megvalósítása után a pozitív, később is felhasználható elemek megbeszélésre kerültek.

 

 
S.sz.

Tevékenységek

Módszerek, eszközök

Időterv

Dokumentum

Sikerkritériumok

1.

H

Ó

N

A

P


Külső világ tevékeny megismerése

- Játék a hóban, játék a hóval, hógolyógyúrás, hó csata, hóemberépítés

- Mi történik a hóval a melegben, milyen víz lett belőle (kísérletezés a hóval)

- Nagyítóval megfigyeljük a hópihék formáját.

Bemutatás

Szemléltetés

Magyarázat

Beszélgetés

Edények

Tiszta csapvíz

Rajzlap, festék

Fotó karton

Krumpli

Színes papír

Nagyító

Fényképezőgép

Kesztyűbábok

Ujjbábok

Székek


J

A

N

U

Á

R

Kétheti terv táblázat

Csoport napló
Fotók

 

-A gyermekek aktív részt vétele

-A pedagógusok motiváló, támogató, érdeklődést felkeltő hozzáállása, munkája.

-Ellenőrzés, értékelés.

-Elkészült alkotások.

 

Rajzolás, mintázás, kézi munka

- „Téli kép” készítése

- „ Hóember”, hóember kép készítése

- „Havas táj” képalkotás fotókartonból

 

Mese-vers

- Nemes N. Á.: Hóesésben

- Visszajött a répa

- Kesztyű (mese),

- Csanádi I.: Hóember

 

Ének-zene, énekes játék

- Bibici Panna

- Országúton nagy a hó

- Ha-ha-ha havazik

 

Matematikai tapasztalatszerzés

- Hógolyó készítése: hideg, nagy-kicsi, gyúrható

- Ellentétpárok felfedezése (hideg-meleg; tiszta-koszos

Mozgás

- átfutás széksorok között, csúszás, mászás

 

Játék

- „hó-angyal” készítés

 

2.

H

Ó

N

A

P


Külső világ tevékeny megismerése

- Kísérletezés, megfigyelés: Mi marad a víz felszínén?

- Kis hajók készítése különböző anyagokból, úsztatás a vízen, „vízi csata”

- Vízi közlekedési eszközök

- A víz mozgása

Bemutatás

Szemléltetés

Magyarázat

Beszélgetés

Kád, tálak

Papír, parafa, dióhéj, vászon, fogvájó, szívószál

Képeskönyvek

Papír, színes papír

Fényképezőgép

Ujjbábok

Hangszerek

Magnó

Hajók

Csónakok

Greiswalde elemek

Karikák

 


F

E

B

R

U

Á

R

 

 

Kétheti terv táblázat

Csoport napló

Fotók

-A gyermekek aktív részt vétele, sikerélmény nyújtás.

-A pedagógusok támogató munkája, ötletessége.

-Ellenőrzés, értékelés.

-Együttműködés a csoportjátékban

 

Rajzolás , mintázás, kézi munka

- Dióhéj csónak készítése

- Hajó hajtogatása papírból, hajó kikötő készítése, tó, stég, stb.

- Tutaj készítése

Mese-vers

- Zelk Z.: Mitugrálsz

- Weöres S. : Olvadás

- V. Szutyejev: A kishajó

Ének-zene, énekes játék

- Esik az eső

- Kert alatt

- Vivaldi: Négy évszak (zh)

- Megy a hajó a Dunán (mondóka)

Matematikai tapasztalatszerzés

- Hosszú-rövid

- Keskeny-széles

- Számlálás a csónakokkal

- Halmazképzés (különféle anyagok: dióhéj, parafa stb.)

Mozgás

- járás hullámvonalban, járás akadályokon

- kanyargó patak, híd

Játék

- hajó a hullámokon (a koncentrációt, az együttműködést fejlesztő játék)

- „ Kalózok” –mozgásos játék

- Vizi- csata

3.

H

Ó

N

A

P

Külső világ tevékeny megismerése

- Kirándulás a Duna-partra

- Vízben, vízparton élő állatok, növények megfigyelése

- vízminta vétel, a Duna vizét csapvízzel összehasonlítjuk

- Növény és madárhatározó könyvek nézegetése

Szemléltetés

Magyarázat

Beszélgetés

Egyéni bánásmód, differenciálás

Fényképezőgép

Nagyítók, befőttesüvegek, távcső, kincsgyűjtő zsákok

Só-liszt gyurma Hungarocell tábla

Színes papírok

Képeskönyvek

Laminált képek

Csigaházak, kavicsok, kagylók, ragasztó

Origami halak

Furulya, magnó

Minimat eszközök

Labda, körkötél

Pad

Magnó

Csíkos és pöttyös kendők


 

 

M

Á

R

C

I

U

S

 

Kétheti terv táblázat

Csoport napló

Fotók

-Jó szervező munka

-Az óvónők aktív ismeretnyújtása

-A gyermekek aktív részt vétele,

-Elkészült alkotások

-Együttműködés

-Ellenőrzés, értékelés.

Rajzolás , mintázás, kézi munka

- Csiga készítése papírból

- Béka ujjbáb hajtogatása

- Tó makett készítése (só-liszt gyurma halak, kacsák)

 

Mese-vers

- Weöres S. : Kacsaúsztató, Békák, Duna mellett

- Kerékgyártó J. : Dániel és a csigaházak

- Szalai B. : Béka ebéd

- Döbrentei I.: Durci a kishal

 Ének-zene, énekes játék

- Kis kacsa fürdik

- Héja, héja

- Csiga-biga

- Dallamfelismerése furulyáról

- dalok hallgatása: Békákról, természetről (Grillus V.: Békavacsora;

Élet a tóban)

- Gólya viszi… (dalos játék)

Matematikai tapasztalatszerzés

- térbejárás, téri irányok gyakorlása

- Közel-távol, alacsony-magas

- A gyűjtött „kincseknél” nagyságbeli és formai összehasonlításokat végzünk, több-kevesebb

-. Azonosságok, különbségek: szárcsa, vadlúd között

- Számlálás (Minimat halak, kacsák)

Mozgás

- labdajátékok, labda kidobó

- Békák a tóban

- állatok mozgásának utánzása (béka, gólya, csiga, madarak)

Játékok

- Memória bújócska (kapcsolatmélyítő játék)

- Horgászverseny (memória játék)

- Béka verseny (ügyesség fejlesztő játék)

- Játék a nyelvvel (pedagógiai dramatikus játék)

- Keresd a halmamát (mozgásos figyelemfejlesztő játék)