Beiratkozás: Külföldön tartózkodó gyermek esetében

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
A fentiek alapján a szülő kötelezettsége az Oktatási Hivatal honlapján a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap oldalon elérhető bejelentőlap elektronikusan kitöltésével és beküldésével bejelenteni a gyermek külföldön tartózkodását. Abban az esetben, ha a bejelentő szülő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az űrlap kitöltése után a rendszer által legenerált PDF bejelentő lapot a https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapus felhasználói adatok megadásával digitálisan hitelesíteni lehet és az így hitelesített PDF bejelentő lapot kell megküldeni az adatszolgaltatas [at] oh.gov.hu<mailto:adatszolgaltatas [at] oh.gov.hu> e-mail címre; ellenkező esetben postára kell adni a bejelentést.

Kép
Megosztás