Boldogságórák óvodánkban

BOLDOGSÁGÓRÁK MAGYARORSZÁGON

Boldogságórák a DOBÓ SÁNDOR ÓVODÁBAN a pozitív pszichológia módszereivel

Örömmel adom hírül, hogy óvodánk elnyerte a 2019/2020-as nevelési évre, a Boldog Óvoda címet.

A program szakmai vezetője Bodnárné Fekete Éva óvodavezető helyettes kollégám, mivel ő végezte el a Jobb Veled a Világ Alapítvány 3 napos Boldogságóra képzését, és mesterpedagógusi programját is e témakörben írta. Mesterpedagógusi minősítésére októberben kerül sor intézményünkben, melyhez jó felkészülést és sok sikert kívánunk neki!

A program beindítása már a most szeptemberben iskolát kezdő Pillangó csoportos gyermekek körében kezdődött, Éva már velük is, nekik is tartott boldogságóra foglalkozásokat. Természetesen az újonnan induló csoportjában pedig ezek a boldogságórák rendszeresebbek és egymásra épülőek lesznek, hiszen ezek a foglalkozások beépülnek a nevelési tervekbe, heti tervekbe és több éven keresztül kiegészítik az óvodában történő érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelésünket. Az érdeklődő óvodapedagógus kollégáknak elméleti és gyakorlati bemutatókat fog tartani, lehet majd csoportjában hospitálni, megismerkedni a programmal, hiszen célunk, hogy minél több kollégánk csatlakozzon a „boldogságórák” elméletéhez és elsajátításához a pedagógusok és a gyerekek érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztéséhez.

A Boldogságórák szakmai csapata: A program fővédnöke: Prof. Dr. Bagdy Emőke

A program tudományos szaktanácsadója: Pof. Dr. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológiai Laboratórium vezetője

A Jobb Veled a Világ alapítvány elnöke: Bagdi Bella

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára. Egy tudományos módszer, amivel a gyerekek boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulhatnak. A Boldogságóra program fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és optimista hozzáállást kialakítani a gyerekek körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztettek ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a gyerekek, mind az óvodapedagógusok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. Nem a tudás terhére dolgozták ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzák az óvodai nevelésben-oktatásban.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke

A BOLDOGSÁGÓRÁK CÉLJA:

A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a gyerekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.

Az egyes témakörök sorrendben:

1. Boldogságfokozó hála

2. Optimizmus gyakorlása

3. Kapcsolatok ápolása

4. Boldogító jó cselekedetek

5. Célok kitűzése és elérése

6. Megküzdési stratégiák

7. Apró örömök élvezete

8. Megbocsátás

9. Testmozgás

10. Fenntartható boldogság

Martin Seligman, a boldogság világhírű kutatója, a pozitív pszichológia egyik meghatározó alakja, állítja, hogy az optimizmus tanítható és tanulható. A boldogságfejlesztő gyakorlatoknak a bevezetése a közoktatás, a felnőttoktatás és egyéb közösségi intézményekben nagyon fontos lépés lenne.

Orosné Dávid Ildikó Intézményvezető

Kép
Megosztás
Hír galéria