Szülői tájékoztató az Óvoda nevelési módszeréről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez az alábbi témában:

TÁMOP-3.1.4/.09/1

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

(A TÁMOP szó TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAMOT jelenti, és az EURÓPAI UNIÓ támogatja)

A pályázat megvalósításának időszaka: 2009. október 5 – 2010. augusztus 31.

 

A pályázat végrehajtásában két intézmény vesz részt:

Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás, valamint Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás

 

A pályázat alapvető célja:

Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése Magyarországon. Ennek érdekében a kompetencia alapú nevelés-oktatás módszertanának és eszközeinek minél szélesebb körű alkalmazását célozza meg a pályázat. Segíti a pedagógusok módszertani megújulását, valamint a gyermekek képességeinek egyénre szabott fejlesztését, megerősítését, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat előírásai alapján kompetencia alapú programcsomagok kerülnek bevezetésre mind az iskolai, mind az óvodai társulás érintett feladatellátási helyein.

A program megvalósítása felmenő rendszerben, további 5 éven át tart, ezért minden gyermek/tanuló csoportot érinteni fog. A pályázat ideje alatt tanácsadók, szakértők kísérik figyelemmel és segítik a pedagógusok munkáját az óvodában és az iskolában is.

 

A szülők számára a kompetencia alapú programcsomagok azt jelentik, hogy

-   a módszer segítségével, differenciáltan fejleszthetők a gyerekek komplex képességei

- rugalmasabbá válhat az óvoda-iskola átmenet gyerekeik számára, a több szálon futó   
     kompetencia alapú programcsomagok segítségével

-  a program a szülők észrevételeit figyelembe veszi.

 

A módszerek segítségével sokszínű tevékenykedésre lesz módja a gyerekeknek/tanulóknak. Ilyenek például: a közvetlen tapasztalatszerzés, kísérletezgetés, projekt-módszer megismerése. Központi szerepe lesz a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésnek.

Ezek hatására gyermekeik kíváncsivá válnak a világ dolgai iránt, s a maguk szintjén értik meg a környező világ összefüggéseit.

 

Kiskunlacháza, 2010. január 18.

 

 

Orosné Dávid Ildikó
Óvodavezető

 

 

 

Tájékoztató a projektről

 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság által nyújtott támogatási összege 30.000.000 Ft, melyből a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás 6 000.000 Ft támogatásban részesül.

Kedvezményezett:

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Projekt kezdete:

2009.09.01

Projekt befejezése:

2010.08.31.

Feladatellátási hely:

Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás
2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 1.

Óvodavezető:

Orosné Dávid Ildikó

Projekt megvalósításába bevont pedagógusok:

Bakóné Tóth Ildikó
Horákné Vida Krisztina

Óvodai csoportok

 

 

 

Búzavirág Óvoda „B” épület

 

 

- Maci csoport:              25 fő, osztatlan csoport
- Kiskacsa csoport:      25 fő, kiscsoport

Projekt menedzsment

 

Projekt menedzser

Csendesné Ferenczi Gyöngyi

Pénzügyi vezető

Pénzes Andrásné

Projektasszisztens

Mózes Bernade

Szakmai vezető

Pokornyik Zsuzsanna

 

Szakmai feladatterv

A társadalom elvárásai, az óvodások fejlettségi szintjében mutatkozó, néha nagy mértékű eltérések, a családok körülményei, a nevelés, oktatás új formai és tartalmi rendszere sokat változott az elmúlt években, így intézményünkben is szükségessé vált a Társadalmi Megújulás Operatív Program bevezetése.

            Céljaink összhangban vannak a pályázati kiírással, mert olyan óvodásokat szeretnénk nevelni, új ismeretekhez juttatni, akik rendelkeznek azokkal a képességekkel, készségekkel, felfedezési vággyal, kreativitással, konfliktustűréssel, melyek alkalmassá teszik őket a társadalmi beilleszkedésre, sikeres előrehaladásra.

            A településen élő hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében, fejlesztésében intézményünk valamennyi tagóvodája szerepet vállal. Biztosítja a szegregációmentes együttnevelési környezetet. Terveink között szerepel a szociális és életviteli kompetencia fejlesztése, a másság elfogadásának elősegítése a művészetek eszközével.

            A kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjesztése, az ehhez szükséges módszertani eljárások bevezetése, a kompetencia alapú óvodai nevelési program, az ehhez szükséges eszközök, alkalmazásának meghonosítására vonatkozó elképzeléseink megvalósulhatnak a TÁMOP 3.1.4. pályázat segítségével.

 
Vállalt feladataink:

 • Kompetencia alapú oktatás bevezetése
 • Kompetencia alapú oktatási programok, taneszközök bevezetése, adaptációja
 • Projektalapú nevelés-oktatás továbbfejlesztése
 • A digitális tudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása a pedagógusok körében
 • A szegregáció mentes együttnevelési környezet további biztosítása (oktatási integráció, befogadó pedagógia, egyéni fejlesztési tervek, egyéni differenciális fejlesztés)
 • Korszerű pedagógiai módszertan alkalmazása (témahét, három hetet meghaladó projekt, moduláris oktatási programok)
 • Óvónőknek szervezett továbbképzéseken való részvétel
 • Folyamat- illetve mentortanácsadói szolgáltatások igénybevétele

 

A célkitűzések eléréséhez szükséges tevékenységek

 • A helyi Óvodai nevelési program módosítása
 • KOP elemeinek beépítése a napi munkába
 • „Jó gyakorlaton” való részvétel
 • Témahét:
  ”A madarak világa”
 • 3 hetet meghaladó projekt:
  ”Víz- projekt”
 • Moduláris program:
  ”Egészséges életmód”
 • Intézményi innováció:
  „Mozgásfejlesztésre irányuló projektek”
  „Művészeti nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében”

 

 Szakmai továbbképzések a nevelőtestület részvételével:

 • Általános pedagógiai módszertani képzés választás alapján
 • Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés
 • Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés
 • Az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés
 • Az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
 • Menedzsmentképzés: változás menedzsment, projektmenedzsment

 A szakmai továbbképzések nagymértékben segítik a nevelőtestület megújulását. Az új módszerek beépítése hatékonyabbá teszi a nevelő-oktató munkánkat, ami magával hozza a minőségi mutatók javulását.

 

A projekt várható eredményei:

 • Érzékenyebbé válik a nevelőtestület a hatékonyabb pedagógia módszerek iránt
 • Erősödik a szakmai párbeszéd a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás és a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás között.
 • Pozitív irányban változik a gyermekek tudása, képessége és attitűdje.
 • Megalapozódik az egész életen át való tanulási hajlandóság.
 • A gyerekek hatékony módon alkalmazásképes tudáshoz jutnak.
 • A gyerekeknek változatosabb óvodai életet, fejlődési lehetőséget biztosítanak az intézményben.
 • Erősödik a gyerekek probléma megoldását kereső szemlélete.
 • Javul, fejlődik a gyermekek intézményhez való attitűdje, ennek hatására növekszik a motivációjuk, együttműködő képességük, csoportmunkára való hajlandóságuk.

Hatékonyabbá és zökkenő mentesebbé válik az  óvoda-iskola közötti átmenet