Álláshirdetés: Bölcsődei dajka

Kiskunlacháza Város fenntartásában lévő Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde pályázatot ír ki

bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

Bölcsődei dajka munkakör

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2340 Kiskunlacháza Kinizsi út 1/b .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde környezetének, helyiségeinek tisztán tartása, takarítása, a kisgyermeknevelők munkájának segítése, biztonságos nevelési, gondozási háttérmunkájának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Bölcsődei dajkai képesítés

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

Megbízhatóság, pontosság, nyugodt személyiség, gyermekszeretet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022.08.01.tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orosné Dávid Ildikó intézményvezető nyújt, a +36 20 422 98 81 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton, az ovodavezeto [at] lachaziovi.hu () e-mailcímre, a munkakör megjelölésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról - a pályázati anyagok és esetleges személyes meghallgatás alapján - az intézményvezető dönt. Az eredményről a pályázók levél vagy e-mail formájában kerülnek értesítésre (a pályázat benyújtásának megfelelően). A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 5.

Kép
Megosztás