Április 12-től online óvodai beiratkozás

TÁJÉKOZTATÁS

a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Készítette: Orosné Dávid Ildikó intézményvezető

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét,

a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Az emberi erőforrások minisztere – 19/2021. (III. 10) EMMI Határozataa 20212022.nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról:

1. Az óvoda – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint a nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

2. Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022-es nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, az első óvodai nevelés napján kerül sor.

A járványügyi szempontok figyelembevételével az óvodai beiratkozás óvodánk honlapján online felületen lesz lebonyolítható.

(Nem lesz külön beiratkozás a peregi tagóvodánkban!)

A www.lachaziovi.hu oldalon tudják majd 2021. április 12-től kitölteni és elküldeni számunkra az óvodai jelentkezési lapot.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április 12. – 16.

Ezt háromféleképpen tehetik meg:

1. Regisztráció után a BEIRATKOZÁS menüponton keresztül

2. Hagyományos módon a DOKUMENTUMOK menüben letölthető óvodai jelentkezési lap kitöltésével, melyet PDF formátumban az ovodavezeto [at] lachaziovi.hu () e-mail címre kell elküldeni.

3. Akinek nincsenek meg a szükséges technikai eszközei, illetve nehézségei támadnak a kitöltéssel, annak 2021. április 14-én szerdán és április 15-én csütörtökön 8 – 10 óráig elsősorban telefonon a +36 20 569 70 31-es számon, vagy különösen indokolt esetben a székhelyünkön (2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.) minden segítséget megadunk. (Itt a szükséges óvintézkedések mellett minden eszközt biztosítunk.)

A fenntartótól kapott lista alapján 2021. április 21-ig óvodánk felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvodába jelentkezett és az óvoda felvette.

Az óvodai felvételről hozott döntés határideje 2021. április 30., az eredményről szóló értesítést a jelentkezésnél megadott email címre vagy címre postázzuk.
 

Javasoljuk, hogy a szülők a következőképpen járjanak el:

  • Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
  • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába, hanem más település óvodájába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2021. április 16-ig.
  • 2021. április 21-ig óvodánk felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

A hatékony beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1. Hol találom meg a kötelező felvételt biztosító óvodát?
Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás, ahol lehetőség van település, közterület vagy óvoda alapján is keresni.

2. Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

3. Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek legkésőbb 2021. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

4. Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a www.oktatas.hu/Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső menüpontban.

 

Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!

 

Kép
Megosztás