OVIKERT

„Ovikert”

Fehér Kornélia (Nelli) vagyok, 1989.óta (kisebb megszakításokkal) óvodapedagógusként dolgozom. Kiskunlacházán, a Duna-parton élek már 4.éve, előtte áporkai lakos voltam.

Óvodapedagógus diplomámat 2005-ben szereztem, majd 2008-ban Fejlesztő-óvodapedagógusként szakvizsgáztam. Ezt követte 2009-ben egy Nyelv,-és beszédfejlesztő óvodapedagógus diploma, majd pedig 2016-ban egy Vezető óvodapedagógus diploma.

A Kiskunlacházai Dobó Sándor Óvodában 2013.óta dolgozom. Itt ért az a lehetőség, miszerint 2015-ben a pedagógus életpályamodell bevezetésével az elsők között jelentkezhettem minősítésre, mely során egy magasabb (Ped.II.) kategóriába kerültem.

A 2020-as évben pedig már minden szempontnak megfeleltem és megcélozhattam a mesterpedagógus eljárást, melynek szerves része egy portfólió és egy 5 évre szóló mesterprogram kidolgozása és a sikeres bemutatás utáni megvalósítás.

Választott tevékenységem fókuszában egy innovatív, fejlesztő tevékenységet, az „Ovikert”-et helyezem, amely nem merül ki egy kert létrehozásában, hanem magába foglalja többek között az egészséges életmódra nevelést, a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot és a szemléletváltást is, kezdetben a gyerekek, szülők, kollégák bevonásával, későbbiekben esetleg tágabb környezetben is.

Eddigi pályám során folyamatosan, tudatosan törekedtem arra, hogy a tanulmányaim során szerzett ismereteket a gyerekek fejlesztésének, fejlődésének segítésére fordítsam, kollégáim között megosszam, ezáltal növelve saját és intézményem minőségi munkájának hatékonyságát.                                                                                                         Célom nem változott, a következő időszakban is ezeknek a tevékenységeknek a folytatását szeretném, csak egy kicsit természetközelibb megközelítésben azaz olyan ismeretek, élmények, tapasztalások átadása a jövő nemzedékének (környezetkultúra átadása), hogy szemléletüket formálva, környezettudatos magatartásukat alakítva védjék, óvják a Föld élővilágát mely körülvesz bennünket, hogy majd a következő generációk is élvezhessék a természet adta kincseket.

Intézményünk épülete 2019-ben egy teljes külső-belső felújításon ment keresztül, melynek során egy esztétikailag megújult óvodát vettünk birtokba. Azonban az óvoda külső környezete évek óta változatlan, a bele ültetett növények, fák, bokrok gondozása nem megoldott. Elsődleges célom, hogy ezen változtassak és egy olyan ovikertet alakítsak ki, amely mind esztétikailag, mind használhatóságában kielégíti az igényeket a megújítás szándéka mellett. Többféle kert megvalósítását tervezem, melyek a következők:

 · veteményes kert

 · gyógynövénykert

 · gyümölcsös kert

 · virágos kert

 · madárbarát kert

 · park

Mind ezek mellett komposztáló, időjárás állomás, napóra, szelektív hulladékgyűjtő, esővízgyűjtő létrehozása szerepel a terveim között, az energiahatékonyság és újrahasznosítás figyelembe vétele mellett. Intézményünk programjába (Tevékenység-központú Óvodai Program) nagyon jól beilleszthető az általam létrehozni kívánt innováció. Projekt szemléletű, komplex tervezéssel, játékos tevékenykedtetéssel kívánom átadni óvodásaimnak azt a szemléletet amit jómagam is képviselek.

Miért is jó nekünk az ovikert, mire tudjuk használni, milyen fejlesztési területeket érintünk vele, mi a hozadéka? A feltett kérdésre a válasz meghatározhatatlanul hosszú, azonban kiemelném a számomra legfontosabbakat.

 Kertészkedni örömteli és hasznos tevékenység. Szemléletváltást ad, visszaterel a természethez. Közösségépítő, csapatépítő szerepet tölt be, a gyerekek, kollégák és szülők bevonásával, mindeközben úgy hat a személyiségükre, hogy a megfelelő ökológiai, természet-, és környezetbarát szemléletet közvetít, ezáltal hozzájárulhatnak a globális klímaváltozás mérsékléséhez. A gyerekeknek lehetőséget biztosít az együtt munkálkodásra, egymáshoz való alkalmazkodásra, fejlődik együttműködő képességük.                                                                                                                                                          Az óvodapedagógusok a kertészkedésen keresztül komplex ismereteket tudnak átadni. Szinte minden tevékenységformával összekapcsolható tartalom megtalálható a lehetőségek között és az Alapprogram óvodai nevelés feladatai közé is beépíthető. 

Külső világ tevékeny megismerése során a gyerekek egész év folyamán ismerkednek, tapasztalatot szereznek a kertészkedés fontosságáról, többek között arról, hogy a zöldségek, gyümölcsök nem a boltok polcain teremnek, hanem megtermelhetőek. Megismerik a különféle zöldség, gyümölcsfajtákat, nevüket, tulajdonságaikat, fejlődésüket, a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Lehetőséget biztosít a természet-, és környezetvédelmi szokások alakítására. 

Matematikai tapasztalatot szereznek, megszámolják a magokat, palántákat, összemérik nagyságukat, összehasonlításokat, csoportosításokat végeznek, ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel. A kert gondozása szabadban történő tevékenység, a gyerekek mozognak, mozgásigényük egy része kielégítődik. 

Mesélés-verselés foglalkozások is összekapcsolhatók a kerti tevékenységekkel. Egy-egy mese, vers feldolgozására a kert remek lehetőséget kínál. A kert a rajzolás, mintázás, kézimunkához is lehetőséget biztosít, akár a fűben elhasalva rajzolhatja le testközelből a fákat, virágokat, bokrokat.   Ugyanígy az ének-zene, dalosjáték, gyermektánc tevékenységek is szervezhetőek az ovikertbe, (például a „Bújj, bújj zöld ág”…eljátszása élvezetesebb a pergola alatt átbújva, mint a csoportszobában) biztosítva a szabad levegőn való mozgást, az élet, a környezet hangjainak megfigyelésére is tág teret nyújt.

Anyanyelvi ismereteik bővülnek, szókincsük gyarapodik a növények nevével, kerti szerszámok megismerésével, tevékenységek megnevezése során…stb.

Egészséges életmódra nevelés: garantáltan bio zöldségek termesztése során biztosíthatjuk az egészséges táplálkozást, hangsúlyozva a vegyszerek káros hatását az emberi szervezetre és a környezetre. A kertészkedés formálja az egész személyiséget. A zöldségek, gyümölcsök, virágok, bokrok gondozásával fejlődik felelősségtudatuk, az együtt tevékenykedéssel alkalmazkodó képességük, a növények érése folyamán fejlődik türelmük, a kert gondozása során fejlődik önbecsülésük, önállóságuk, jól formálható figyelmük, kialakul óvó-védő magatartásuk.                                                                                                                                                A kerti tevékenységeket azonban az óvodapedagógusnak úgy kell kínálni a gyermekek felé, mintha az egy játék lenne, hiszen az óvodás gyerekek legfőbb tevékenységét nem szabad figyelmen kívül hagyni.

 „Kevés hasznosabb gyerekjátékot tudok elképzelni, mint a kertben kijelölt apró parcellát, amelyben megtanítjuk óvodás korú gyermekünket kertészkedni, növényt nevelni.” (Bálint György)

Kép
Megosztás