Tájékoztatás az iskolakezdés halasztásával (óvodába maradás) és a hat éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba lépő (augusztus 31-ig a 6. életévét betöltő) gyermek még egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön.

Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek hatéves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait.

A szülő a Hivatal döntésének közlése után nem változtathatja meg a szándékát.

Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni.

Ha a szülő 2023. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni!

A részletes tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján elérhető. A kéreleműrlap ugyanitt 2023. január 1-18-ig érhető el:

www.oktatas.hu /Köznevelés/ Tankötelezettség/Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása

www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség korábbi megkezdése

Elérhetőségek:

Levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982

E-mail: ovoda [at] oh.gov.hu

Telefon: +36 1 374 2310, +36 1 374 2414, +36 1 374 2268, +36 1 374 2404, +36 1 374 2137

Kérelmező: A kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

A kérelem tartalma: A javasolt kéreleműrlap 2023. január 1-től lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu)

A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl.: óvodai fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógia szakértői bizottság kirendeléséről.

Határidő: A kérelmeket 2023. január 18-ig lehet benyújtani. Kérjük, fokozottan ügyeljen a határidő betartására.

A kérelem beküldése:

a) az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY

b) a kinyomtatott és aláírt papíralapú kérelmet postai úton, posta cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.

A kérelmet nem lehet e-mailbe beküldeni!

 

Kép
Megosztás