Köszöntő

Kedves Szülők!

Köszöntöm Önöket a DOBÓ SÁNDOR ÓVODA munkatársai nevében.

Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk.

A DOBÓ SÁNDOR ÓVODA három óvodai épületben, 13 csoporttal működik.
Nevelőközösségünk nevelési célja, hogy biztonságos, derűs légkörben, egyéni képességeknek megfelelően fejlesszük a gyermekeket életkoruknak legmegfelelőbb eszközökkel és játékokkal.
Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni. Tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást elfogadóak.
Intézményünkben elkötelezett, szakmailag jól felkészült, gyermekszerető óvodapedagógusok végzik a nevelő munkát.
A teljes munkatársi közösség arra törekszik, hogy a hozzánk járó gyermekek szeretetteljes, biztonságos légkörben nevelkedjenek, és jól érezzük magunkat. Ennek érdekében bővítjük mind a tárgyi lehetőségeinket, mind pedig szakmai tudásunkat.

Orosné Dávid Ildikó
Intézményvezető/igazgató