Bemutatkozás

Intézményünk bemutatása

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Pest megye déli részén Budapesttől 36 km-re elterülő város Kiskunlacháza.
Az intézmény három óvodai és egy bölcsődei épületből áll:

Székhely óvoda: 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Búzavirág Telephely óvoda: 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 6/a.

Peregi Tagóvoda: 2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

Mesevár Bölcsőde 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1/B.

Alapelveink:

Olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben gyermeket megbecsülés, szeretet övezi, személyiségét elfogadják, tiszteletben tartják.

Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.

Az óvodapedagógus azonosulási minta a gyermekek közösségi életének irányítója, aki maga is benne él a gyermek közösségében.

Gyermekképünk:

Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag a településhez kötődő, környezetben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő.

Hagyományápolás:

Szüreti felvonulás a nagycsoportosok közreműködésével a Művelődési Központ szervezésében.

Nemzeti ünnep: március 15.

Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozóján való részvétel.

Délutáni fakultatív foglalkozások keretében Néptánc ovis és MOZOGJ VELEM! csoport szervezése érdeklődő gyermekek részére.

Hetente fakultatív foglalkozásként katolikus és református hittan foglalkozásokat tartanak a hitoktatók.

Hagyományrendszerünk, hagyományaink:

Hagyományaink az óvodai élet mindennapjaiból kiemelkednek. Ünnepeink külsőségeinkben és tartalmukban olyan visszatérő élményeket jelenthetnek a gyermekeinknek, amelyek erősítik közösségi érzésüket, s életre szóló élményt, adnak.

Az ünnepekre való készülődés a gyerekekkel közös tevékenység, melyben együtt tervezzük, készítjük a hagyományokat idéző jelképeket. Így tesszük örömtelivé a várakozást.

Ünnepek ápolása az óvodában: a gyermek életének jeles napjai, születésnap, névnap.

Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Búcsúzás.

Környezetvédelmi napok: Állatok napja, Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja.

Családi Napok: APÁK Napja (Peregi tagóvoda), JUNIÁLIS (Székhely és telephely óvoda)

Integráció:

Intézményünk integrációs nevelést folytat a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően. Főleg beszédfogyatékos gyermekek fejlesztését tudja vállalni óvodánk.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, arra alkalmasságát az illetékes szakértői bizottság állapítja meg. Erről szakértői véleményt ad, s ennek birtokában, az óvodai nevelésben a gyermek elhelyezhető. Gyógypedagógus kollégánk foglalkozik, fejleszti a szakvéleményben meghatározott időkeretnek megfelelően a gyermekeket.

Az óvoda és a család kapcsolata:

Óvodánk folytatja és kiegészíti a családi nevelést úgy, hogy a családok nevelési szokásait megismerjük.

Az intézményünkben folyó nevelés csak akkor lehet eredményes, ha a családokkal összhangot tud teremteni. Így alakulhat ki az óvoda és a család között a gyermekek fejlődése érdekében kölcsönös kapcsolat.

A családokkal való kapcsolattartás formái az eredményes együttműködés érdekében:

- nyílt nap az érdeklődő szülők számára,

- beíratás – személyes kapcsolatfelvétel a szülővel, és a gyermekkel,

- szülős beszoktatás, fokozatos befogadás,

- a szülők részvétele az óvodai életbe, előzetes megbeszélések alapján,

- a szülőket a szülői képviselők képviselik.

Személyi feltételekről:

Óvodapedagógusaink főiskolával, szakirányú továbbképzéssel és több éves tapasztalattal rendelkeznek. Nevelőmunkánkat logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segíti folyamatosan. Óvodánkban a gyermekek fejlődését gyermekorvos, védőnők ellenőrzik és kísérik figyelemmel.